Vyjádření SK AS OU k předvolební situaci

Kolegyně a kolegové z AS,

členové SK AS OU jsou zklamaní předvolební situací na OU. Očekávali jsme odbornou diskuzi nad programy jednotlivých kandidátů v AS na úrovni fakultní i univerzitní, což se ovšem neděje. Jsme spíše přesvědčeni, že to situaci dále komplikuje. Místo toho jsme se stali svědky situace, kdy se tato „bitva“ vede formou zákulisních jednání, překrucování informací, očerňování jednotlivých kandidátů či nátlakovými metodami. Nemyslíme si, že takové počínání patří na akademickou půdu a už vůbec to nedělá Ostravské univerzitě dobré jméno navenek.

Důvod, proč jsme se však rozhodli rozeslat tento e-mail, je ten, že mnoho lidí mluví o studentské komoře či studentskou komoru cituje.
Rádi bychom jasně deklarovali, že Studentská komora se k současné situaci nevyjadřovala. Pokud se někteří členové akademické obce snaží individuální názor jednotlivých členů studentské komory zevšeobecňovat, zveřejňovat a interpretovat, pak je nutné zdůraznit, že se jedná o názory jen některých členů a ne Studentské komory jako celku.

Zároveň chceme jednoznačně konstatovat, že se Studentská komora necítí být zmanipulována nikým a žádnými stranami. Studentská komora se dobrovolně a z vlastní vůle během posledních dní standardně scházela se všemi kandidáty na rektora, s panem rektorem, s předsedkyní AS a jednotliví členové s děkany svých fakult. Vždy se jednalo o oficiální a otevřená jednání. Za těmito setkáními studentská komora vždy viděla smysluplnou diskuzi a ráda si vyslechla pracovní zkušenosti a názory všech výše uvedených. Neznamená to ovšem, že by je snad slepě přijímala za své! Uvědomme si, prosím, že studenti jsou svéprávní, dospělí lidé, kteří jsou na univerzitě vedeni ke kritickému a hloubavému myšlení. Tak, jako musíme podrobovat kritickému rozboru různé autory a jejich díla, názory, myšlenky, stejně tak, samozřejmě, obdobně zkoumáme a rozebíráme názory, myšlenky a materiály, které volbu rektora provází.

Toto prohlášení schválila Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity v Ostravě.

Za SK AS OU

Mgr. Aneta Hašková
předsedkyně SK AS OU