Studentská komora Akademického senátu OU
Každý akademický senát (AS), jak „malý“ fakultní, tak „velký“ univerzitní, se skládá z komory akademických pracovníků a studentské komory (SK), do které si volíme své zástupce my studenti.
My studenti z „velkého“ senátu podobně jak studenti z „malého“ senátu:
– snažíme se zlepšit podmínky studia na OU (např. počet termínů na zkoušku, stravování)
– pomáháme studentům řešit jejich studijní problémy (např. nečekané změny ve studijním plánu)
– vaše připomínky prezentujeme vedení OU (např. funkčnost portálu OU)
– informujeme studenty o důležitých změnách na univerzitě
– spolupracujeme s jinými SK v rámci OU i z jiných vysokých škol
– pořádáme infoschůzky pro prváky, pravidelné setkávání s vámi studenty, setkání studentských organizací a setkání studentů s vedením OU
– zapojujeme se do celorepublikových aktivit (např. Týden neklidu na jaře 2012)
– spolupracujeme s „malými“ fakultními SK, studentskými organizacemi OU a VŠB TUO, se SK AS OU, s Akademickým centrem studentských aktivit a v neposlední řadě se SK RVŠ, do které volíme členy
Takže pokud si nebudete vědět s něčím rady anebo máte jen dobrý nápad, klidně nám napište, budeme se snažit vám pomoci. Jsme tady pro vás.
Členové SK AS OU
Z každé fakulty zastupují studenty ve SK AS dva studentští zástupci. Studentští zástupci jsou voleni studenty své fakulty.
Volby do SK AS OU
Senát je volen na tři roky, volby do „velkého“ AS proběhnou v letním semestru roku 2015. Avšak i letos na některých fakultách proběhnou doplňkové volby do AS za studenty, kteří již ukončili studium. Neváhejte proto a kandidujte, chcete-li hájit zájmy studentů anebo přijďte dát hlas svému kandidátovi. V průběhu akademického roku na jednotlivých fakultách mohou proběhnout i volby do „malých“ fakultních senátů, proto doporučujeme sledovat e-mail a nástěnky.